Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, het kappen van 9 paardenkastanjes (vergunningsvrij), N830, Waardenburg

beschikking afgehandeld, N830, Waardenburg, het kappen van 9 paardenkastanjes (vergunningsvrij)