Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, isoleren van de woning en het op nieuw opmetselen van de woning en kozijnen vervangen, St. Antoniestraat 10, 4176 BJ, Tuil

beschikking afgehandeld, St. Antoniestraat 10, 4176 BJ, Tuil, het isoleren van de woning en het op nieuw opmetselen van de woning en kozijnen vervangen (20-4-2017)