Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, kappen van 4 kastanjebomen, Korfgraaf 28C, 4174 GM, Hellouw

Beschikking afhandeling, Korfgraaf 28C, 4174 GM, Hellouw, het kappen van 4 kastanjebomen (27-10-2017)