Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen, Repensestraat 6a, 4184 CE, Opijnen

beschikking afgehandeld, Repensestraat 6a, 4184 CE, Opijnen, het kappen van bomen (10-2-2017)