Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, kappen van bomen, Molenstraat 44, 4061 AD, Ophemert

beschikking afgehandeld, Molenstraat 44, 4061 AD, Ophemert, het kappen van bomen (30-1-2017)