Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom, Zandstraat 51, 4184 EH, Opijnen

Beschikking afhandeling, Zandstraat 51, 4184 EH, Opijnen, het kappen van een boom (art. 2.2 lid 1 onder g Wabo) (16-11-2017)