Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, kappen van een boom (prunus), Dorpsstraat 7, 4181 BM, Waardenburg

beschikking afgehandeld, Dorpsstraat 7, 4181 BM, Waardenburg, het kappen van een boom (prunus) (2-5-2017)