Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, ontgraven van watergangen t.b.v. natuurvriendelijke oevers, sectie H94, H102, H103, H1126, H1132 Haaften

GEMEENTE NEERIJNEN WEEK 36  

26-08-2015 sectie H94, H102, H103, H1126, H1132 Haaften

Zaaknummer: Omgevingsvergunning 021442909

Activiteit: Het ontgraven van watergangen t.b.v. natuurvriendelijke oevers

Datum verlenen: 26-08-2015

Datum publicatie: 02-09-2015

Ligt 6 weker ter inzage