Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, oprichten van 6 tijdelijke woningen, Molenstraat 24 t/m 34 (even), 4064 EG, Varik

beschikking afgehandeld, Molenstraat 24 t/m 34 (even), 4064 EG , Varik, het oprichten van 6 tijdelijke woningen (3-10-2017)