Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, oprichten van een vleesvarkensstal en het plaatsen van een luchtwasser, Esterweg 40, 4185 NN, Est

beschikking afgehandeld, Esterweg 40, 4185 NN, Est, het oprichten van een vleesvarkensstal en het plaatsen van een luchtwasser (16-3-2016)