Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een aanbouw, De Koeldert 4, 4181 CK, Waardenburg

beschikking afgehandeld, De Koeldert 4, 4181 CK, Waardenburg, het realiseren van een aanbouw (27-7-2016)