Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, realiseren van enkele strangen (op dit project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing), Heeseltsche Uiterwaarden, Opijnen

beschikking afgehandeld, Heeseltsche Uiterwaarden, Opijnen, het realiseren van enkele strangen (op dit project is de Crisis- en Herstelwet van toepassing) (23-11-2016)