Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, tijdelijk voorbelasten van grond ivm bouwplan, Slingerbos, Ophemert

beschikking afgehandeld, Slingerbos, Ophemert, het tijdelijk voorbelasten van grond ivm bouwplan (1-11-2017)