Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, Keizerstraat 4, 4064 ED, Varik

beschikking afgehandeld, Keizerstraat 4, 4064 ED, Varik, een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan (19-4-2016)