Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van ligboxstallen, Meikampgraaf 10, 4174 LB, Hellouw

beschikking afgehandeld, Meikampgraaf 10, 4174 LB, Hellouw, het uitbreiden van ligboxstallen (23-2-2017)