Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een bedrijfsgebouw, Korfgraaf 8, 4174 GM, Hellouw

beschikking afgehandeld, Korfgraaf 8, 4174 GM, Hellouw, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (10-5-2016)