Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een veehouderij, Meikampgraaf 14, 4174 LB, Hellouw

beschikking afgehandeld, Meikampgraaf 14, 4174 LB, Hellouw, het uitbreiden van een veehouderij (6-7-2017)