Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van een woning, Akkersestraat 24, 4161 BH, Ophemert

beschikking afgehandeld, Akkersestraat 24, 4161 BH, Ophemert, het uitbreiden van een woning (24-3-2017)