Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, veranderen van een veehouderij en fruitteeltbedrijf, Tinnegieter 2a, 4174 LG, Hellouw

beschikking afgehandeld, Tinnegieter 2a, 4174 LG, Hellouw, het veranderen van een veehouderij en fruitteeltbedrijf (24-3-2017)