Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, vergroten van de woning, Korfgraaf 1b, 4174 GL, Hellouw

beschikking afgehandeld, Korfgraaf 1b, 4174 GL, Hellouw, het vergroten van de woning (15-7-2016)