Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, verkleinen van de spuitvrije zone, Dreef (kad. G 364), Ophemert

beschikking afgehandeld, Dreef (kad. G 364), Ophemert, het verkleinen van de spuitvrije zone (12-2-2016)