Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van vergunningvoorschriften mbt afdekken mestbassins, Pippertsestraat 3, 4061 BK, Ophemert

beschikking afgehandeld, Pippertsestraat 3, 4061 BK, Ophemert, het wijzigen van vergunningvoorschriften mbt afdekken mestbassins (5-9-2016)