Officiele publicatie

Verleende omgevingsvergunning, wijzigen van stallen en dieraantallen OBM, Tinnegieter 4, 4174 LG, Hellouw

beschikking afgehandeld, Tinnegieter 4, 4174 LG, Hellouw, het wijzigen van stallen en dieraantallen OBM (12-10-2016)