Officiele publicatie

Verleende ontheffing, Verkoop van vuurwerk, Molenstraat 33 a, Ophemert

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Toestemming voor de verkoop van vuurwerk aan de Molenstraat 33 a te Ophemert verzonden 28 december 2015.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen.