Officiele publicatie

Verleende ontheffing, Verkoop vuurwerk Tuincentrum, 29, 30 en 31 december 2015, Enggraaf 18, Haaften

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Ontheffing verkoop vuurwerk Tuincentrum op 29, 30 en 31 december 2015 aan de Enggraaf 18 te Haaften (verzonden 01-12-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.