Officiele publicatie

Verleende Ontheffing drank- en Horecawet, verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken, tijdens de Dwaalmarkt op 28 mei, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Ontheffing drank- en Horecawet artikel 35 voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende dranken op 28 mei tijdens de Dwaalmarkt verzonden 28 mei 2016;

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.