Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning, verkoop kaas, poelierswaren en zuivel, de Dreef, Haaften

Door de gemeente Neerijnen is de volgende vergunning ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Verleende standplaatsvergunning voor verkoop kaas, poelierswaren en zuivel aan de Dreef te Haaften (verzonden 04-12-2015);

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.