Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning, verkoop van aardappelen, groenten en fruit, Opijnen, Waardenburg, Haaften en Tuil van 1 april 2016 t/m 1 april 2017, Est van 1 juni 2016 t/m 1 juni 2017 en Varik van 24 juli 2016 t/m 24 juli 2017, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • Standplaatsvergunning voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit te Opijnen, Waardenburg, Haaften en Tuil van 1 april 2016 t/m 1 april 2017, te Est van 1 juni 2016 t/m 1 juni 2017 en te Varik van 24 juli 2016 t/m 24 juli 2017 verzonden 9 augustus 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.