Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning, verkoop van brood, koek en banket, 1 april 2017 t/m 1 april 2022, Steenweg/Meerwijk, Waardenburg

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • standplaatsvergunning voor de verkoop van brood, koek en banket van 1 april 2017 t/m 1 april 2022 aan de Steenweg/Meerwijk te Waardenburg verzonden 13 april 2017. 

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.