Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning, verkoop van vis en visproducten, 1 april 2017 tot en met 1 april 2022, Dreef, Haaften

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

  • standplaatsvergunning voor de verkoop van vis en visproducten van 1 april 2017 tot en met 1 april 2022 aan de Dreef te Haaften verzonden 31 mei 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes werken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.