Officiele publicatie

Verleende vergunning, stoken van een vuur, 31 december 2016 van 14:00 uur tot en met 18:30 uur, Meester van Daalenplein, Varik

Op 29 november heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het verlenen van een ontheffing voor het stoken van een vuur op 31 december 2016 van 14:00 uur tot en met 18:30 uur voor de locatie Meester van Daalenplein in Varik. De ontheffing is verleend op basis van artikel 5:34 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Neerijnen en op basis van de Wet milieubeheer artikel 10.2 eerste lid en artikel 10.63 tweede lid.

Neerijnen, 6 december 2016

College van burgemeester en wethouders Neerijnen