Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens de straatspeeldag en sponsorverkoop, De Koeldert van huisnummer 29 tot huisnummer 7, Waardenburg

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • Tijdens de straatspeeldag en sponsorverkoop wordt De Koeldert afgesloten van huisnummer 29 tot huisnummer 7.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.