Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens de braderie (Feestweek Hellouw) op 10 juni 2017, Korfgraaf, Biesland en Reitensestraat, Hellouw

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • Tijdens de braderie (Feestweek Hellouw) op 10 juni 2017 wordt er van 06.00 tot 18.00 uur een stukje van de Korfgraaf, Biesland en Reitensestraat te Hellouw afgesloten.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.