Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens de feestweek van 24 mei tot en met 27 mei 2017, Zandstraat, Waaldijk, Nieuwe Stoep, Opijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • -
    Tijdens de feestweek van 24 mei tot en met 27 mei 2017 dient er een parkeerverbod te worden ingesteld aan de Zandstraat te Opijnen. Tijdens de jaarmarkt op donderdag 25 mei 2017 worden de volgende verkeersmaatregelen getroffen, van 07:00 uur tot 18:00 uur éénrichtingsverkeer in de Zandstraat tussen de Esterweg en de Nieuwe Stoep, éénrichtingsverkeer op de Waaldijk tussen de Nieuwe Stoep en de Esterweg en éénrichtingsverkeer in de Nieuwe Stoep. Er worden parkeerverboden ingesteld in de Zandstraat vanaf de Slotstraat tot bebouwde kom grens en van de Nieuwe Stoep op de Waaldijk tot aan de Esterweg.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.