Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens de vaderdagmarkt, Weverstraat, Ophemert

Door de gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • Tijdens de vaderdagmarkt wordt de Weverstraat afgesloten van 09:00 uur tot 00:00 uur.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.