Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens het Tuilsfeest, donderdag 1 juni 2017 tot en met zaterdag 3 juni 2017, vanaf de basisschool en de bebouwde kom grens a/d Haarstraat, Tuil

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • Tijdens het Tuilsfeest kan van donderdag 1 juni 2017 tot en met zaterdag 3 juni 2017 vanaf de basisschool en de bebouwde kom grens a/d Haarstraat een parkeerverbod worden ingesteld.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.