Officiele publicatie

Verleende vergunning, verkeersmaatregel tijdens Samenloop voor Hoop in Neerijnen op 9 en 10 juni 2017, van Pallandtweg, Waalbandijk, 2e Tieflaarsestraat, A. de Kockstraat en Kaalakkerstraat, gemeente Neerijnen

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken:

Verkeer

  • -
    De Van Pallandtweg tussen nummer 6 en de kerk zal geheel worden afgesloten. Er dient een parkeerverbod op de Van Pallandtweg, Waalbandijk, 2e Tieflaarsestraat, A. de Kockstraat en Kaalakkerstraat aan één zijde ingesteld te worden tijdens Samenloop voor Hoop in Neerijnen op 9 en 10 juni 2017.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente Neerijnen.