Officiele publicatie

Verleende vergunning incidentele standplaats, verkoop van oliebollen, 28, 29, 30 en 31 december 2016, Bernhardstraat 1, Haaften

Door gemeente Neerijnen zijn de volgende vergunningen ontvangen/verleend/ingetrokken.

  • incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen op 28,29,30 en 31 december 2016 aan de Bernhardstraat 1 te Haaften verzonden 20 december 2016.

Tegen de voornoemde vergunning kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Neerijnen.