Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), bewoning van het bakhuis t.b.v. mantelzorg, Zandstraat 33, 4184 EG, Opijnen

Verlenging beslistermijn, Zandstraat 33, 4184 EG , Opijnen, de bewoning van het bakhuis t.b.v. mantelzorg , Beslistermijn verlengd tot 19 november 2017