Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), bouwen van een woning, Bulkheuvelseweg 12, 4061 RE, Ophemert

verlenging beslistermijn, Bulkheuvelseweg 12, 4061 RE, Ophemert, het bouwen van een woning, Beslistermijn verlengd tot 14-02- 2018