Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), bouwen van een woning, Akkersestraat 19, 4061 BG, Ophemert

Verlenging beslistermijn, Akkersestraat 19, 4061 BG, Ophemert, bouwen van een woning, Beslistermijn verlengd tot 14 december 2017