Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), herbestemming van een bestaand winkelpand, Steenweg 24, 4181 AL, Waardenburg

verlenging beslistermijn, Steenweg 24, 4181 AL, Waardenburg, een herbestemming van een bestaand winkelpand, Beslistermijn verlengd tot 18-1-2018