Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), slopen/oprichten van een bedrijfsgebouw, Tinnegieter 3, 4174 LG, Hellouw

Beschikking afhandeling, Tinnegieter 3, 4174 LG, Hellouw, het slopen/oprichten van een bedrijfsgebouw, Beslistermijn verlengd tot 03-10-2017