Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), uitbreiden van ligboxstallen, Meikampgraaf 10, 4174 LB, Hellouw

Beschikking afhandeling, Meikampgraaf 10, 4174 LB, Hellouw, het uitbreiden van ligboxstallen, Beslistermijn verlengd tot 28-03-2017