Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn (6 weken), verbouwen van de woning en vervangen bijgebouw, Keizerstraat 2, 4064 ED, Varik

verlenging beslistermijn, Keizerstraat 2, 4064 ED , Varik, het verbouwen van de woning en vervangen bijgebouw, Beslistermijn verlengd tot 11-1-2018