Officiele publicatie

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Margriet van Lijndenlaan 10, Ophemert

GEMEENTE NEERIJNEN WEEK 36  

27-08-2015 Margriet van Lijndenlaan 10 Ophemert verlengen beslistermijn

Zaaknummer: Omgevingsvergunning 021442715

Activiteit: Het plaatsen van een dakkapel

Datum besluit: 27-08-2015

Datum publicatie: 02-09-2015

Ligt 6 weker ter inzage