Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn, aanleggen van een vrijliggend fietspad, N830, Waardenburg

verlenging beslistermijn, N830, Waardenburg, het aanleggen van een vrijliggend fietspad, Beslistermijn verlengd tot 10-02-2016