Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn, bouwen van een woning, Kerkstraat naast 29, Varik

verlenging beslistermijn, Kerkstraat naast 29, Varik, het bouwen van een woning, Beslistermijn verlengd tot 04-02-2016