Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn, oprichten van een agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten, Zijving 4, 4175 LD, Haaften

Beschikking afhandeling, Zijving 4, 4175 LD, Haaften, het oprichten van een agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten, Beslistermijn verlengd tot 12-12-2016