Officiele publicatie

Verlenging beslistermijn, verkleinen van de spuitvrije zone, Dreef (kadestraal 364), Ophemert

Beschikking afhandeling, Dreef (kadestraal 364), Ophemert, het verkleinen van de spuitvrije zone, Beslistermijn verlengd tot 15-02-2016